Firmalogo haBit Software
menyvalg hovedside
menyvalg Produkter
menyvalg ElCad Skjema
menyvalg ElCad Nettdok
menyvalg ElCad Nettdok Lt
menyvalg ElCad Enlinjeskjema
menyvalg Elcad Installasjon
menyvalg ElCad Layout
menyvalg ElCad  Kabelskjema
menyvalg ElCad SkjemaDWG
menyvalg ElCad Strukturskjema
menyvalg
menyvalg ElCad Skole
menyvalg ElCad Kurs
menyvalg ElCad Komplett
menyvalg AutoCAD Produkter
menyvalg Prisliste
menyvalg Nedlasting
menyvalg Brukerstøtte
menyvalg Nyheter
menyvalg haBit software AS
menyvalg Tjenester
menyvalg Kontak oss
menyvalg Sammarbeidspartnere
menyvalg Kundereferanser

Nedlasting

Nedlasting av programvare forutsetter at installasjon av haBit ElCad allerede er foretatt fra tilsendt CD. Nedlasting av programvare og symbolbiblioteker vil således kun inneholde oppdateringer for eksisterende kunder.

NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB!
Vi har registrert at det er mulig å få tegninger utilsiktet slettet ved bruk av funksjonen Save as i Windows 7. Utilsiktet sletting skjer når det klikkes på en eksisterende tegning for å bruke dette tegningsnavnet som mal. Tegningen som navnet kopiers fra blir slettet under lagring. (22. feb 2013)

Nedlasting siste versjon av haBit Elcad SmartSketch. Klikk her.

Oppdaterting (hopper til valgt produkt)

Dato siste endring

ElCad Skjema

01.03.2016
ElCad Nettdok og ElCad Nettdok Lt
15.02.2019
ElCad Enlinjeskjema
29.10.2013
ElCad Installasjon
16.02.2016
ElCad Layout
27.03.2019
ElCad Kabelskjema
01.12.2012
ElCad SkjemaDWG
16.10.2012
ElCad Strukturskjema
21.06.2012
ElCad Funksjonsplan
21.06.2012
Online-hjelp
20.06.2006
Felles komponenter
19.12.2014

Oppdater program som laster ned siste versjon av program, symboler og templates.

Det er laget et oppdateringsprogram for hver applikasjon.
Programmet(-ene) lastes ned til c:\habit\system og startes, se dokumentasjon, klikk her.

NB! Avslutt Actrix før du starter oppdateringsprogrammet(-ene).

haElCad Skjema --> haElcadSkjema_Updater.exe
haElCad Nettdok --> haElcadNettdok_Updater.exe
haElCad Enlinjeskjema --> haElcadEnlinjeskjema_Updater.exe
haElCad Installasjon --> haElcadInstallasjon_Updater
haElCad Layout --> haElcadLayout_Updater.exe
haElCad Kabelskjema --> haElcadKabelskjema_Updater.exe
haElCad SkjemaDWG --> haElcadSkjemaDWG_Updater.exe
haElCad Strukturskjema --> haElcadStrukturskjema_Updater.exe
Felles komponenter --> haElcadFelleskomponenter_Updater.exe

Oppdateringsprogrammet vil laste ned og installere siste versjon fra våre hjemmesider. De gamle rutinene (beskrevet nedenfor) kan fremdeles benyttes for de som måtte ønske det.

Oppdatering av program-filer

  1. Last ZIP-filen til lokal disk til katalog c:\habit\system
  2. unzip.
  3. Registrering av ny versjon skjer ved å dobbeklikke på registreringrutine. For ElCad Skjema heter registreringsfilen 'registrer_Skjema_1_1.bat'

Oppdatering av systembibliotek, templates database og oversettelse

  1. Last ZIPfilen til lokal disk til katalog c:\Program Filer\Actrix 2000\Solutions\habit
  2. unzip.

Oppdatering av hjelpefil

  1. Last ZIP-filen til lokal disk til katalog c:\habit\help
  2. unzip.

haElCad Skjema (Siste endring 01.03.2016)

Produkt
Dato
Versjon
Type
Beskrivelse og lokasjon
Mb
Auto-Updater 09.03.2012   EXE Program som laster ned og installerer siste versjon av program, symbol og templates.

--> c:\habit\system

haElcadSkjema_Updater.exe
0,1
Endringslogg 01.03.2016
-
 

Endringslogg

-
Program 17.02.2016
1.1.1143
ZIP

Program, se endringslogg

--> c:\habit\system

haElcadSkjema11.zip

1,55
Symboler 01.03.2016
-
ZIP

Symbol bibliotek, se endringslogg

--> c:\Program Filer\Actrix 2000\Solutions\habit

haElcadSkjema11_axc.zip

1,19
Symboler 01.03.2016
-
PDF

Utskrift symbol bibliotek

--> c:\habit\help

Symboltabell - Skjema.pdf

3,50
Templates 19.10.2006
-
ZIP

Template filer

--> c:\Program Filer\Actrix 2000\Solutions\habit

haElcadSkjema11_axt.zip

0,08
Eksempel 15.06.2001
-
ZIP

Eksempeltegning

--> c:\habit\help

0,40
Eksempel PDF 26.08.2003
-
ZIP

Eksempeltegning PDF

--> c:\habit\help

0,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

haElcad Nettdok og Nettdok Lt (Siste endring 15.02.2019)

Produkt
Dato
Versjon
Type
Beskrivelse og lokasjon
Mb
Auto-Updater 09.03.2012   EXE Program som laster ned og installerer siste versjon av program, symbol og templates.

--> c:\habit\system

haElcadNettdok_Updater.exe
0,1
Endringslogg 15.02.2019
-
  Endringslogg
-
Program 15.02.2019
1.1.1599
ZIP

Program, se endringslogg

--> c:\habit\system

haElCadNettdok11.zip

2,53
Symboler 10.11.2011
-
ZIP

Symbol bibliotek, se endringslogg

--> c:\Program Filer\Actrix 2000\Solutions\habit

haElCadNettdok11_axc.zip

0,42
Symboler 10.11.2011
-
PDF

Utskrift symbol bibliotek

--> c:\habit\help

Symboltabell - Nettdok.pdf

0,80
Templates 02.04.2007
-
ZIP

Template filer

--> c:\Program Filer\Actrix 2000\Solutions\habit

haElCadNettdok11_axt.zip

0,25
Rapportforklaringer 07.03.2012
-
ZIP

Rapportforklaringer

--> c:\Program Filer\Actrix 2000\Solutions\habit

haLanguage.ZIP:
(haLanguage.UK,
haLanguage.SWE,
ReportDescriptionNettdok_UK.txt,
ReportDescriptionNettdok_SWE.txt
ReportDescriptionNettdok_NOR.txt)

0,01
Eksempel 25.06.2002
-
ZIP

Eksempeltegning

--> c:\habit\help

1,24
Eksempel PDF 01.08.2002
-
ZIP

Eksempeltegning PDF

--> c:\habit\help

1,74
Endringslogg database 22.06.2016
-
  Endringslogg database(kabler, vern, +++)
-
Database (selektivitet) 10.06.2008
-
ZIP

Database(Selektivitet)

--> c:\Program Filer\Actrix 2000\Solutions\habit

habitSelectivityDb.zip:
(habitSelectivityDb.mdb)

42,06

Database
(kabel/vern,+++)

22.06.2016
-
ZIP

Database(kabler, vern, +++)

--> c:\Program Filer\Actrix 2000\Solutions\habit

haBitDb.zip:
(haBitDb.mdb)

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

haElcad Enlinjeskjema (Siste endring 29.10.2013)

Produkt
Dato
Versjon
Type
Beskrivelse og lokasjon
Mb
Auto-Updater 09.03.2012   EXE Program som laster ned og installerer siste versjon av program, symbol og templates.

--> c:\habit\system

haElcadEnlinjeskjema_Updater.exe
0,1
Endringslogg 29.10.2013
-
  Endringslogg
-
Program 29.10.2013
1.2.12
ZIP

Program, se endringslogg

--> c:\habit\system

haElCadEnlinje12.zip

1,28
Program
(gammel versjon)
13.03.2007
1.1.279
ZIP

Program, se endringslogg

--> c:\habit\system

haElCadEnlinje11.zip

1,28
Symboler 13.03.2007
-
ZIP

Symbol bibliotek, se endringslogg

--> c:\Program Filer\Actrix 2000\Solutions\habit

haElCadEnlinje11_axc.zip

0,08
Symboler 13.03.2007
-
PDF

Utskrift symbol bibliotek

--> c:\habit\help

Symboltabell - Enlinjeskjema.pdf

0,35
Templates 01.10.2007
-
ZIP

Template filer

--> c:\Program Filer\Actrix 2000\Solutions\habit

haElCadEnlinje11_axt.zip

0,03
Eksempel 01.10.2007
-
ZIP

Eksempeltegning

--> c:\habit\help

0,08
Eksempel PDF 26.08.2003
-
ZIP

Eksempeltegning PDF

--> c:\habit\help

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

haElcad Installasjon (Siste endring 16.02.2016)

Produkt
Dato
Versjon
Type
Beskrivelse og lokasjon
Mb
Auto-Updater 09.03.2012   EXE Program som laster ned og installerer siste versjon av program, symbol og templates.

--> c:\habit\system

haElcadInstallasjon_Updater.exe
0,1
Endringslogg 16.02.2016
-
  Endringslogg
-
Program 21.06.2012
1.1.387
ZIP

Program, se endringslogg

--> c:\habit\system

haElcadInstallasjon11.zip

1,33
Symboler 16.02.2016
-
ZIP

Symbol bibliotek, se endringslogg

--> c:\Program Filer\Actrix 2000\Solutions\habit

haElcadInstallasjon11_axc.zip

0,22
Symboler 16.02.2016
-
PDF

Utskrift symbol bibliotek

--> c:\habit\help

Symboltabell - Installasjon.pdf

0,99
Templates 02.04.2004
-
ZIP

Template filer

--> c:\Program Filer\Actrix 2000\Solutions\habit

haElcadInstallasjon11_axt.zip

0,15
Eksempel 07.05.2002
-
ZIP

Eksempeltegning

--> c:\habit\help

0,18
Eksempel PDF 28.08.2003
-
ZIP

Eksempeltegning PDF

--> c:\habit\help

0,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

haElcad Layout (Siste endring 27.03.2019):

Produkt
Dato
Versjon
Type
Beskrivelse og lokasjon
Mb
Auto_Updater 09.03.2012   EXE Program som laster ned og installerer siste versjon av program, symbol og templates.

--> c:\habit\system

haElcadLayout_Updater.exe
0,1
Endringslogg 27.03.2019
-
  Endringslogg
-
Program 25.01.2019
1.1.185
ZIP

Program, se endringslogg

--> c:\habit\system

haElcadLayout11.zip

1,29
Symboler 02.12.2009
-
ZIP

Symbol bibliotek, se endringslogg

--> c:\Program Filer\Actrix 2000\Solutions\habit

haElcadLayout11_axc.zip

0,58
Symboler 02.12.2009
-
PDF

Utskrift symbol bibliotek

--> c:\habit\help

Symboltabell - Layout.pdf

1,47
Templates 10.02.2010
-
ZIP

Template filer

--> c:\Program Filer\Actrix 2000\Solutions\habit

haElcadLayout11_axt.zip

0,05
Eksempel 19.08.2003
-
ZIP

Eksempeltegning

--> c:\habit\help

0,13
Eksempel PDF 18.08.2003
-
ZIP

Eksempeltegning PDF

--> c:\habit\help

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

haElcad Kabelskjema (Siste endring 01.12.2012)

Produkt
Dato
Versjon
Type
Beskrivelse og lokasjon
Mb
Auto-Updater 09.03.2012   EXE Program som laster ned og installerer siste versjon av program, symbol og templates.

--> c:\habit\system

haElcadKabelskjema_Updater.exe
0,1
Endringslogg 01.12.2012
-
  Endringslogg
-
Program 21.06.2012
1.1.224
ZIP

Program, se endringslogg

--> c:\habit\system

haElCadKabelSkjema11.zip

1,26
Symboler 13.03.2007
-
ZIP

Symbol bibliotek, se endringslogg

--> c:\Program Filer\Actrix 2000\Solutions\habit¨

haElCadKabelSkjema11_axc.zip

0,24
Symboler 13.03.2007
-
PDF

Utskrift symbol bibliotek

--> c:\habit\help

Symboltabell - Kabelskjema.pdf

0,21
Templates 31.03.2005
-
ZIP

Template filer

--> c:\Program Filer\Actrix 2000\Solutions\habit

haElCadKabelSkjema11_axt.zip

0,04
Eksempel 23.10.2001
-
ZIP

Eksempeltegning

--> c:\habit\help

0,29
Eksempel PDF 23.10.2001
-
ZIP

Eksempeltegning PDF

--> c:\habit\help

0,07
Database 01.12.2012
-
ZIP

Signalkabel Database

--> c:\Program Filer\Actrix 2000\Solutions\habit

habitDbSK.zip

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

haElcad SkjemaDWG (Siste endring 16.10.2012)

Produkt
Dato
Versjon
Type
Beskrivelse og lokasjon
Mb
Auto-Updater 09.03.2012   EXE Program som laster ned og installerer siste versjon av programmet.

--> c:\habit\system

haElcadSkjemaDWG_Updater.exe
0,1
Endringslogg 16.10.2012
-
  Endringslogg
-
Program 07.03.2012
1.1.93
ZIP

Program, se endringslogg

--> c:\habit\system

haElCadSkjemaDWG.zip

1,02
Templates 11.05.2001
-
ZIP

Template filer

--> c:\Program Filer\Actrix 2000\Solutions\habit

haElCadSkjemaDWG_axt.zip

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

haElcad Strukturskjema (Siste endring 21.06.2012)

Produkt
Dato
Versjon
Type
Beskrivelse og lokasjon
Mb
Auto-Updater 09.03.2012   EXE Program som laster ned og installerer siste versjon av program, symbol og templates.

--> c:\habit\system

haElcadStrukturskjema_Updater.exe
0,1
Endringslogg
21.06.2012
-
  Endringslogg
-
Program 21.06.2012
1.1.134
ZIP

Program, se endringslogg

--> c:\habit\system

haElcadStruktur11.zip

1,27
Symboler 13.03.2007
-
ZIP

Symbol bibliotek, se endringslogg

--> c:\Program Filer\Actrix 2000\Solutions\habit

haElcadStruktur11_axc.zip

0,02
Symboler 13.03.2007
-
PDF

Utskrift symbol bibliotek

--> c:\habit\help

Symboltabell - Strukturskjema.pdf

0,29
Templates 25.04.2002
-
ZIP

Template filer

--> c:\Program Filer\Actrix 2000\Solutions\habit

haElcadStruktur11_axt.zip

0,05
Eksempel 10.09.2002
-
ZIP

Eksempeltegning

--> c:\habit\help

0,18
Eksempel PDF 10.09.2001
-
ZIP

Eksempeltegning PDF

--> c:\habit\help

0,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

haElcad Funksjonsplan (Siste endring 21.06.2012)

Produkt
Dato
Versjon
Type
Beskrivelse og lokasjon
Mb
Auto-Updater 09.03.2012   EXE Program som laster ned og installerer siste versjon av program, symbol og templates.

--> c:\habit\system

haElcadFunksjonsplan_Updater.exe
0,1
Endringslogg 21.06.2012
-
  Endringslogg
-
Program 21.06.2012
1.1.418
ZIP Program, se endringslogg

--> c:\habit\system

haElcadFunksjonsPlan11.zip

1,28
Symboler 13.03.2007
-
ZIP

Symbol bibliotek, se endringslogg

--> c:\Program Filer\Actrix 2000\Solutions\habit

haElcadFunksjonsPlan11_axc.zip

0,05
Symboler 13.03.2007
-
PDF

Utskrift symbol bibliotek

--> c:\habit\help

Symboltabell - Funksjonsplan.pdf

0,37
Templates 28.12.2004
-
ZIP

Template filer

--> c:\Program Filer\Actrix 2000\Solutions\habit

haElcadFunksjonsPlan11_axt.zip

0,07
Eksempel 18.01.2005
-
ZIP

Eksempeltegning

--> c:\habit\help

0,14
Eksempel PDF 18.01.2005
-
ZIP

Eksempeltegning PDF

--> c:\habit\help

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felles-komponenter (Siste endring 19.12.2014)

Produkt
Dato
Versjon
Type
Beskrivelse og lokasjon
Mb
Auto-Updater 09.03.2012   EXE Program som laster ned og installerer siste versjon.

--> c:\habit\system

haElcadFelleskomponenter_Updater.exe
0,1
Program Oversettelse 07.03.2012
-
ZIP

Oversatt tekst
(Svensk, Engelsk)

--> c:\Program Filer\Actrix 2000\Solutions\habit

haLanguage.zip:
(haLanguage.UK,
haLanguage.SWE,
haMessage.NOR,
haMessage.UK,
haMessage.SWE,
ReportDescriptionNettdok_UK.txt,
ReportDescriptionNettdok_SWE.txt
ReportDescriptionNettdok_NOR.txt)

0,01
Hjelpefil 20.06.2006
-
ZIP

Online hjelpefil html

--> c:\habit\help

habitelcad_hjelp_chm.zip:
( habitelcad.chm og
habitelcadSWE.chm)

14,88