Firmalogo haBit Software
menyvalg hovedside
menyvalg Produkter
menyvalg ElCad Skjema
menyvalg ElCad Nettdok
menyvalg ElCad Nettdok Lt
menyvalg ElCad Enlinjeskjema
menyvalg Elcad Installasjon
menyvalg ElCad Layout
menyvalg ElCad Kabelskjema
menyvalg ElCad SkjemaDWG
menyvalg ElCad Strukturskjema
menyvalg
menyvalg ElCad Skole
menyvalg ElCad Kurs
menyvalg ElCad Komplett
menyvalg AutoCAD Produkter
menyvalg Prisliste
menyvalg Nedlasting
menyvalg Brukerstøtte
menyvalg Nyheter
menyvalg haBit software AS
menyvalg Tjenester
menyvalg Kontak oss
menyvalg Sammarbeidspartnere
menyvalg Kundereferanser

ElCad Enlinjeskjema

ElCad Enlinjeskjema er en enkel applikasjon for inntegning av enlinjeskjema og fordelingsoversikter. Tegning og symboler vil være identisk med ElCad Nettdok - med en vesentlig forskjell: Der foretas ingen beregninger og tilhørende rapporter.

Du tegner fritt et enlinje-skjema i et enkelt, brukervennlig tegnesystem.

Symbolene dras inn fra symbol-kataloger og plasseres i tegningen.

Symboler - trafoer, vern, generator, fordelinger mm. tegnes inn. Deretter plugges kabler fast til symbolene.

Systemet gir mulighet for å lage egne kataloger og symboler. Egne symboler benyttes på lik linje med systemsymboler.

Hovedfunksjoner

 • Symbolbibliotek i henhold til NEK 144 (IEC617)
 • Vern- og kabeldatabase, oppdateres fortløpende av oss. Oppdatert versjon kan lastes ned.
 • Automatisk nummerering av komponentreferanser - kabler, vern, rekkeklemmer
 • Renummerering av vern, kabler, rekkeklemmer
 • Mulighet for å lage egendefinerte symboler
 • Ubegrenset antall blad/sider
 • Endringslogg pr. blad/side eller tegningsnivå. Ubegrenset antall endringer.

Rapportering

 • Innholdsfortegnelse
 • Endringslogg pr. blad side eller på tegningsnivå
 • Komponentlister (summert og/eller spesifisert)
 • Kursfortegnelse(r)
 • Eksport til DWG-format
 • Eksport for utskrift av merking for labler/ettiketter (kabler, vern)

Dokumentasjon

Opplæringsbehov

Moderat/lav kompleksitet. Tegneferdighet i Actrix, fagkunnskap for enlinjeskjema og studier av tilgjengelige videoer, eksempler og dokumentasjon bør være tilstrekkelig for de fleste for å komme i gang.

Annet