Firmalogo haBit Software
menyvalg hovedside
menyvalg Produkter
menyvalg ElCad Skjema
menyvalg ElCad Nettdok
menyvalg ElCad Nettdok Lt
menyvalg ElCad Enlinjeskjema
menyvalg Elcad Installasjon
menyvalg ElCad Layout
menyvalg ElCad Kabelskjema
menyvalg ElCad SkjemaDWG
menyvalg ElCad Strukturskjema
menyvalg
menyvalg ElCad Skole
menyvalg ElCad Kurs
menyvalg ElCad Komplett
menyvalg AutoCAD Produkter
menyvalg Prisliste
menyvalg Nedlasting
menyvalg Brukerstøtte
menyvalg Nyheter
menyvalg haBit software AS
menyvalg Tjenester
menyvalg Kontak oss
menyvalg Sammarbeidspartnere
menyvalg Kundereferanser

ElCad Funksjonsplan

En funksjonsplan representerer en grafisk måte å gi en presis funksjonell beskrivelse av en automatisert prosess. ElCad Funksjonsplan baseres i sin helhet på IEC 60848 Second edition 2002-02, som er et standardisert spesifikasjons språk for dokumentere sekvensielle prosesser. En ferdig funksjonsplan kan i sin tur kan anvendes som underlag for implementering.

Funksjonsplan er sammen med ElCad Strukturskjema verktøy beregnet for planlegging/prosjektering.

I tillegg vil verktøyet være spesielt egnet til opplærings-formål.

haBit Funksjonsplan gir mulighet for å bygge opp "modell" av prosessen som skal styres av funksjonsplanen.

Modellen vil bygges opp vha symboler som gjennspeiler egenskaper fra virkelighetens objekt. En ventil kan kobles til et kar som skal fylle/tømmes, en motor kan kobles til et transportbånd, en nivågiver kan kobles til en tank osv.

Eksekvering (simulering) av funksjonsplan kan gi signal eller lese av signaler fra symboler i modellen. Under simulering kan man fritt sette signaler/tilstand for å simulere ulike tilstander som skal styres av funksjonsplanen.

Hovedfunksjoner

 • Symbolbibliotek i henhold til IEC 60848 Second edition 2002-02
 • Autonummerering av trinn, overganger og modell symboler
 • Modell av anlegg kan bygges opp med motorer, pumper, tanker, vinsjer, detektorer, givere etc. Referansmerking fra StrukturSkjema kan påføres.
 • Aktiviteter og betingelser i funksjonsplanen knyttes opp mot modellsymboler for simulering av funksjonsplanen i skjermbildet.
 • Simulering av funksjonsplan og modell. Mulighet for pause, definere breakpoints, inspisere betingelser og endre status for modellsymboler og betingelser for å simulere ulike feilsituasjoner.
 • Mulighet for verbal spesifisering(pseudo) av trinn/overganger og aktiviteter
 • Mulighet for å lage egendefinerte symboler
 • Ubegrenset antall blad/sider
 • Endringslogg pr. blad/side eller tegningsnivå. Ubegrenset antall endringer.

Rapportering

 • Innholdsfortegnelse
 • Anmerkninger/feilmeldinger med kommentarer
 • Endringslogg pr. blad side eller på tegningsnivå
 • Komponentlister
 • Liste over modellsymboler påført referanser
 • Eksport til DWG-format

Dokumentasjon

Opplæringsbehov

Moderat/lav kompleksitet. Tegneferdighet i Actrix, fagkunnskap om funksjonsplaner og tilgang til IEC 60848 Second edition 2002-02, samt studier av tilgjengelige videoer, eksempler og dokumentasjon bør være tilstrekkelig for de fleste for å komme i gang.

Annet