Firmalogo haBit Software
menyvalg hovedside
menyvalg Produkter
menyvalg ElCad Skjema
menyvalg ElCad Nettdok
menyvalg ElCad Nettdok Lt
menyvalg ElCad Enlinjeskjema
menyvalg Elcad Installasjon
menyvalg ElCad Layout
menyvalg ElCad Kabelskjema
menyvalg ElCad SkjemaDWG
menyvalg ElCad Strukturskjema
menyvalg
menyvalg ElCad Skole
menyvalg ElCad Kurs
menyvalg ElCad Komplett
menyvalg AutoCAD Produkter
menyvalg Prisliste
menyvalg Nedlasting
menyvalg Brukerstøtte
menyvalg Nyheter
menyvalg haBit software AS
menyvalg Tjenester
menyvalg Kontak oss
menyvalg Sammarbeidspartnere
menyvalg Kundereferanser

ElCad Installasjon

ElCad Installasjon brukes til å tegne elektroinstallasjonen i bygg.

Dersom du har tilgang på byggetegningen i AutoCAD-format, kan denne benyttes som en såkalt interaktiv bakgrunn. Actrix benytter samme motoren for xref's som AutoCAD.

Dette vil si at du kan slå av og på lag, samt "snappe" til objekter i AutoCAD-tegningen.

Det finnes også funksjoner for å tegne vegger, dører, vinduer mm. dersom byggetegningen ikke finnes på elektronisk format.

Symboler - brytere, lys, fordelinger, kabelbroer mm. tegnes inn. Deretter plugges kabler fast til symbolene.

Systemet gir mulighet for å lage egne kataloger og symboler. Egne symboler benyttes på lik linje med systemsymboler.

Hovedfunksjoner

 • Symbolbibliotek i henhold til NEK 144 (IEC617)
 • Tegningformater - A0, A1, A2, A3, A4 - stående el. liggende
 • Kabeldatabase, oppdateres fortløpende av oss. Oppdatert versjon kan lastes ned.
 • EIB-symboler
 • Dimensjonssymboler vertikalt, horisonalt og diagonalt
 • Mulighet for romvis inndeling av installasjonen
 • Definering av fordelinger
 • Laginndeling i henhold til bygningsdelstabellen
 • Monteringskoder (akkordbegreper) for anvendelse i anbudsberegning
 • Automatisk nummerering av komponener - kabel, fordelinger
 • Renummerering av vern, kabler , kabelledere og rekkeklemmer
 • Automatisk beregning av kabellengder - også når kabler legges på bro eller i kanaler.
 • Mulighet for å lage egendefinerte symboler
 • Ubegrenset antall blad/sider dvs etasjer eller deler av bygg kan legges på ulike sider
 • Endringslogg pr. blad/side eller tegningsnivå. Ubegrenset antall endringer.

Rapportering

 • Innholdsfortegnelse
 • Tilbud spesifisert pr. rom med summering av priser.
 • Materialliste/Komponentlister (summert og/eller spesifisert). Spesifisering kan også skje pr rom, pr layer eller pr symbol.
 • Materialliste/Komponentlister kan også skrives ut pr. monteringskode (akkordbegreper) for bruk i eksempelvis Eldata fra Nelfo
 • Materialliste/Komponentlister kan også eksporteres til utklippstavle for bruk i Word eller Excel el.
 • Materiallister/Komponentlister med beregnet kabelmasse
 • Kursfortegnelse(r)
 • Eksport til DWG-format
 • Endringslogg pr. blad side eller på tegningsnivå

Dokumentasjon

Opplæringsbehov

Kompleksitet avhenger av størrelse og krav til detaljeringsgrad. For mindre installasjoner vil studier av tilgjengelige videoer, eksempler og dokumentasjon være tilstrekkelig for de fleste for å komme i gang.

Mere omfattende installasjoner vil ofte kreve mere kunnskap. Spesielt gjelder dette tilrettelegging av byggetegning som skal brukes som xref (underlag). Alle som har vært borti denne problemstillingen vet at det ofte må gjøres justeringer i arkitekt-tegninger for å gjøre dem egnet til bruk. I tillegg vil man i større anleggsdokumentasjon ønske å bruke lagdeling ihht bygningsdelstabellen. For slik anvendelse anbefaler vi kurs/workshop før man starer opp.

Annet