Firmalogo haBit Software
menyvalg hovedside
menyvalg Produkter
menyvalg ElCad Skjema
menyvalg ElCad Nettdok
menyvalg ElCad Nettdok Lt
menyvalg ElCad Enlinjeskjema
menyvalg Elcad Installasjon
menyvalg ElCad Layout
menyvalg ElCad Kabelskjema
menyvalg ElCad SkjemaDWG
menyvalg ElCad Strukturskjema
menyvalg
menyvalg ElCad Skole
menyvalg ElCad Kurs
menyvalg ElCad Komplett
menyvalg AutoCAD Produkter
menyvalg Prisliste
menyvalg Nedlasting
menyvalg Brukerstøtte
menyvalg Nyheter
menyvalg haBit software AS
menyvalg Tjenester
menyvalg Kontak oss
menyvalg Sammarbeidspartnere
menyvalg Kundereferanser

ElCad Strukturskjema

Strukturskjema brukes for prosjektering/planlegging av industrielle anlegg. Alle anleggsdeler og funksjoner tildeles referanser som benyttes i all detaljdokumentasjon for realisering og vedlikehold/drift.

Strukturskjema er fundert på IEC 61346-1 som beskriver prinsipper for strukturering av industrielle anlegg. Standarden angir to hovedprinsipp for inndeling av et anlegg - funksjon eller plassering. I Strukturskjema er begge deler implementert.

Ved dokumentason av industrielle anlegg vil man ofte velge å strukturere ut fra funksjon (prosessutrustning, energiforsyning osv).

For dokumentasjon av større bygningsmasse vil man ofte velge inndeling etter geografi/ plassering.

Alle anlegg eller bygnings-masser av større omfang krever systematikk både i planlegging /prosjektering og vedlikehold/drift.

I oversiktsskjema tegnes hovedfunksjoner inn som "bokser". Hovedfunksjon brytes ned i underfunksjoner vha mindre "bokser". Hvert nivå påføres referansemerking og systemet vil holde oversikt over strukturen som bygges opp.

Ved behov for ytterligere detaljering, kan underfunksjoner spesifiseres på egne sider. Systemet vil automatisk påføre kryssreferanser mot overliggende nivå. På denne måten vil systemet ikke ha noen begrensing i størrelse på anlegget som skal dokumenteres

På bakgrunn av oversiktsskjema tegnes strukturskjema. Strukturskjema og oversiktsskjema er egentlig samme informasjon med ulik visuell fremstilling. Strukturskjema inneholder dog - på laveste nivå - komponenter.

Hovedfunksjoner

 • Symbolbibliotek i henhold til IEC 61346-1
 • Symboler for inntegning av anlegget i oversiktsskjema
 • Symboler for tegning av Strukturskjema. Systemet integrerer oversikts og Strukturskjema slik at felles data registreres kun en gang.
 • Automatisk nummerering av referanser innenfor samme nivå. Dette gjelder også komponenter
 • Ubegrenset antall blad/sider
 • Endringslogg pr. blad/side eller tegningsnivå. Ubegrenset antall endringer

Rapportering

 • Innholdsfortegnelse
 • Komponentlister (summert og/eller spesifisert)
 • Funksjonslister med mulighet for brudd på ulike nivå (Funksjonell inndeling), komponentnivå kan valgfritt utelates
 • Plasseringslister med mulighet for brudd på ulike nivå(Geografisk inndeling), komponentnivå kan valgfritt utelates
 • Sjekkliste for dokumentasjon som skal lages for anlegget
 • Endringslogg pr. blad side eller på tegningsnivå
 • Eksport til DWG-format

Dokumentasjon

Opplæringsbehov

Moderat/lav kompleksitet. Krever kun tegneferdighet i Actrix samt fagkunnskap om IEC 61346-1. Studier av tilgjengelige videoer, eksempler og dokumentasjon bør være tilstrekkelig for de fleste for å komme i gang.

Annet